ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

POSLEDNÍ VELKÉ EVROPSKÉ PENÍZE

POSLEDNÍ VELKÉ EVROPSKÉ PENÍZE

vzdělávací seminář na téma "Financování projektů EU podle revidovaných cílů Lisabonské strategie"

Úterý 26. září 2006
TOP Hotel Praha, Kongresové centrum

Program:

08:45

Zahájení - vize, strategie

 

Ing. Karel Muzikář, CSc., prezident společnosti Comenius
Jiří Plecitý, člen kabinetu viceprezidenta, Evropská komise
Mgr. Tomáš Hruda, generální ředitel, CzechInvest

09:15

Efektivní sociální pokrok

 

- úroveň a dostupnost vzdělání, zvyšování v praxi použitelné kvalifikace
- zaměstnanost, posun penzijního věku, rekvalifikace, mobilita pracovní síly
- aktivní stárnutí, udržitelnost a alternativní řešení penzijní politiky
- přistěhovalectví, problematika menšin
- kompromis mezi flexibilitou pracovní síly a jistotou v zaměstnání
- moderní pracovní právo a další

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
PhDr. Blažena Křížová, vedoucí oddělení řízení a implementace OPRLZ, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Klára Dostálová, ředitelka, Centrum evropského projektování

Programy:

  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Operační program Vzdělávání
  • Regionální operační programy
11:15 Znalostní ekonomika, podnikatelský potenciál, energetická soběstačnost
 

- systémové vyhledávání a maximální podpora špičkových technologií ve všech fázích vývoje
- zdroje a způsoby financování základního i aplikovaného výzkumu z hlediska krátkodobé a dlouhodobé návratnosti
- konkurenceschopnost projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, biopaliv, apod.
- klíčové technologie, role tradičních a mnohdy dominantních hráčů v procesu jejich využití

Ing. Josef Sedlák, generální ředitel, ČEZ Obnovitelné zdroje
JUDr. Ing. Robert Szurman, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
RNDr. Jiří Zlatuška, děkan Masarykovy univerzity Brno a senátor
Mgr. Tomáš Hruda, generální ředitel, CzechInvest
Ing. Jiří Hudeček, generální ředitel, Jihomoravské inovační centrum
Ing. Vladimír Valenta, externí poradce, Ministerstvo životního prostředí
Michal Gartner, MBA, partner, Photon Energy
Ing. Libor Rychtář, CSc., prezident, Asociace lihovarů ČR

Programy:

  • Operační program Podnikání a inovace
  • Operační program Výzkum, vývoj, inovace
  • Operační program Životní prostředí
  • Regionální operační programy
14:00 Peníze a financování, zdroje, způsoby, efektivnost
 

- kompromis mezi finanční návratností a strategickými cíli
- dotace, dluhové financování, PPP a soukromý kapitál - možnost koexistence?
- vládní podpora - podmínky a možnosti - financování strategických projektů

Ing. Jan Juchelka, člen představenstva, Komerční banka
Ing. Filip Drapák, předseda, PPP Centrum
Ing. Marcel Babczynski, MA, MBA, ředitel, Erste Corporate Finance
Ing. Radim Konečný, ředitel odboru řízení rozvojových projektů, CzechInvest
Ing. Jaroslav Jasanský, vedoucí oddělení inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Igor Kocmánek, poradce pro mezinárodní finance, Comenius
Ing. Jiří Beneš, investiční ředitel, 3TS Capital Partners

 

  Závěrečné slovo Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu

 Stáhněte si prezentace mluvčích z našich stránek ZDE

 


ENGLISH VERSION Czech 100 Best - video documents

Unikátní společná fotografie Českých 100 Nejlepších

pořiďte si jako vzpomínku na Českých 100 Nejlepších 2023 krásně zarámovanou fotografii stovky nejlepších, oborových kategorií, Lady & Gentleman Pro

více

Videoreportáž z galavečera Českých 100 Nejlepších 2023

Výsledky Českých 100 Nejlepších 2023

známé od 1. prosince naleznete zde

více

Fotogalerie Českých 100 Nejlepších

přidána fotogalerie Českých 100 Nej

více

Copyright © PIXMAN s.r.o.