TRADE, COOPERATION AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN CZECHOSLOVAKIA

TRADE, COOPERATION AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN CZECHOSLOVAKIATRADE, COOPERATION AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN CZECHOSLOVAKIA

Palác kultury, 1990  - 1992

TCIOiC 90 - 14. - 16. února 1990

První ročník uvedeného kongresu TCIOiC proběhl již v lednu roku 1990. Velká úspěšnost a především zcela neobvyklý zájem zahraničních účastníků o tento kongres byl především důsledkem celkové atmosféry, vzniklé okolo osamostatňujících se zemí východního bloku. Pro západní účastníky se zde otevírala jedinečná a především prvotní možnost navázat přímé obchodní styky s představiteli československých podniků a společností. Konference se zúčastnilo více než 1.800 účastníků z Československa a 580 účastníků prakticky ze všech zemí Evropy a vyspělých zemí světa.

Tomuto cíli byla podřízena i vlastní organizační struktura kongresu, která kromě samotných vystoupení vrcholných představitelů mezinárodních společností i špiček našeho politického a ekonomického života obsahovala dostatečný prostor pro soukromá obchodní jednání.

TCIOiC 91 - 6. - 8. února 1991

V roce 1991 jsme v Praze přivítali na 650 účastníků z více jak 15 zemí světa. Se svými příspěvky zde vystoupili například: federální ministr hospodářství pan Vladimír Dlouhý, federální ministr financí pan Václav Klaus, federální ministr zahraničního obchodu pan Jozef Bakšaj, ministryni obchodu a cestovního ruchu ČR paní Vlasta Štěpová, ministr privatizace ČR pan Tomáš Ježek, vicepremiér SR pan J. Kučerák. Ze zahraničních hostů je nutné jmenovat pana J. Steenmeiera, ředitele KPMG Amsterdam, pana B. Skantze, senior vice prezidenta Asea Brown Boveri, Ltd., pana J. P. Mingassona, generálního ředitele Rozpočtové komise ES a další.

Druhý ročník kongresu TCIOiC probíhal pod patronací tehdejšího premiéra Mariána Čalfy a nabízel již na počátku privatizačního úsilí vlády ČSFR možnost představení československého průmyslového potenciálu stovkám zahraničních průmyslníků.

TCIOiC 92 - 19. - 21. února 1992

Při organizaci třetího ročníku TCIOiC se projevilo určité ochlazení zájmu zahraničních investorů o dění v Československu, většina skutečných investorů byla s tehdejší ekonomickou situací ČSFR dostatečně seznámena. Navíc nejistota okolo dělení státu způsobila u nových potenciálních zájemců zvolení tzv. "vyčkávacího postoje".

I přes tyto skutečnosti se třetího ročníku kongresu TCIOiC zúčastnilo více než 150 účastníků a o kvalitě mluvčích jistě dostatečně vypovídají taková jména, jako jsou: V. Klaus, J. Tošovský, J. Čárnogurský, R. Salzmann, J. Kunert, J. Stráský, J. Vrba, Vl. Dlouhý. Mezi zahraničními mluvčími pak především vynikli pan D. Ullsperger, člen představenstva Volkswagen AG, O. Lang, místopředseda BULL France, E.L. Brown, president Bell Atlantic Europe, A.H.E.M. Wellink, člen představenstva Centrální banky Holandska, A. Huttl, viceprezident Siemens AG.


Výsledky 25. ročníku Českých 100 Nejlepších

prohlédněte si výsledky Českých 100 Nejlepších 2020

více 

Klíčové faktory úspěchu

on-line 

více...

Czech 100 Best 2019 - video document

English version

more

Copyright © PIXMAN s.r.o.