V. MUENSTERSKÁ KONFERENCE

V. MUENSTERSKÁ KONFERENCEPARTNERSHIP FOR PROSPERlTY

The Fifth West - East Conference of Ministers of Economy, Industry and Trade of G- 7 and Reforming Countries
Praha, hotel Forum, 15. - 16. ledna 1998

Ve dnech 15. a 16. ledna 1998 proběhla v pražském hotelu FORUM již pátá mezinárodní konference ministrů průmyslu, ekonomiky a obchodu zemí G - 7 a reformních zemí, známá též pod názvem Muensterský proces.

Této významné konference se zúčastnilo více než 350 účastníků, reprezentujících 23 národních delegací a 5 delegací mezinárodních organizací (IMF, OECD, ECE, EU a EBRD).

Mezi významné účastníky této konference je možno jmenovat např. pana W. Daleyho, státního tajemníka USA pro obchod, lorda Clinton - Davise, britského ministra zahraničního obchodu, pana G. Rexrodta, spolkového ministra průmyslu Německa, pana A. Fantozziho, italského ministra zahraničního obchodu. Konference se zúčastnili také ministři Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Ukrajiny, Běloruska, Moldávie a Japonska.

Konferenci samotnou zahájil tehdejší předseda vlády ČR pan Josef Tošovský a závěrečné shrnutí provedl pan Karel Kűhnl, ministr průmyslu a obchodu.

Na základě výsledků výběrového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zajišťovala společnost COMENIUS komplexní organizaci této mezinárodní konference a to včetně diplomatického welcome servisu, transferů, tlumočení (A, R, N, F, bulharština a japonština), tisku programu, orientačního systému, gastronomie, konferenční techniky, ubytování a finančních služeb.


Výsledky 25. ročníku Českých 100 Nejlepších

prohlédněte si výsledky Českých 100 Nejlepších 2020

více 

Klíčové faktory úspěchu

on-line 

více...

Czech 100 Best 2019 - video document

English version

more

Copyright © PIXMAN s.r.o.