V. MUENSTERSKÁ KONFERENCE

V. MUENSTERSKÁ KONFERENCEPARTNERSHIP FOR PROSPERlTY

The Fifth West - East Conference of Ministers of Economy, Industry and Trade of G- 7 and Reforming Countries
Praha, hotel Forum, 15. - 16. ledna 1998

Ve dnech 15. a 16. ledna 1998 proběhla v pražském hotelu FORUM již pátá mezinárodní konference ministrů průmyslu, ekonomiky a obchodu zemí G - 7 a reformních zemí, známá též pod názvem Muensterský proces.

Této významné konference se zúčastnilo více než 350 účastníků, reprezentujících 23 národních delegací a 5 delegací mezinárodních organizací (IMF, OECD, ECE, EU a EBRD).

Mezi významné účastníky této konference je možno jmenovat např. pana W. Daleyho, státního tajemníka USA pro obchod, lorda Clinton - Davise, britského ministra zahraničního obchodu, pana G. Rexrodta, spolkového ministra průmyslu Německa, pana A. Fantozziho, italského ministra zahraničního obchodu. Konference se zúčastnili také ministři Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Ukrajiny, Běloruska, Moldávie a Japonska.

Konferenci samotnou zahájil tehdejší předseda vlády ČR pan Josef Tošovský a závěrečné shrnutí provedl pan Karel Kűhnl, ministr průmyslu a obchodu.

Na základě výsledků výběrového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zajišťovala společnost COMENIUS komplexní organizaci této mezinárodní konference a to včetně diplomatického welcome servisu, transferů, tlumočení (A, R, N, F, bulharština a japonština), tisku programu, orientačního systému, gastronomie, konferenční techniky, ubytování a finančních služeb.


ENGLISH PAGES WILL NOT BE UPDATED

Kulatý stůl s ministrem zdravotnictví

se bude konat 7. března od 19.00 v TOP hotelu Praha

více

Českých 100 Nejlepších 2017

přímý přenos 22. ročníku Českých 100 Nejlepších na Pražském hradě. 

více 

Klíčové faktory úspěchu 2017

program a záznam konference

více

Copyright © PIXMAN s.r.o.
EN