Oborové kategorie 1996

Základní zemědělská výroba
Ing. Josef ZATLOUKAL, soukromě hospodařící rolník, Kralice na Hané
MAVEX Cheb, s.r.o., Cheb
ZOD Potěhy, okres Kutná Hora
ZD Pluhův Žďář, okres Jindřichův Hradec
ZOD Vilémov, okres Havlíčkův Brod
Potravinářský průmysl
Čokoládovny, a.s., Praha
Jihočeské mlékárny, a.s., České Budějovice
Satrapa, a.s., Praha
Seliko, a.s., Olomouc
Milo, a.s. Olomouc
Lesní hospodářství
Lesní úřad Karla Schwarzenberga, Orlík nad Vltavou
Lesní správa Maxmiliána Vratislava, Dírná u Soběslavi
Lesní správa Ing. Jaromíra Šimonka, Mělník
Lesní společnost Jaroměřice, a.s., Jaroměřice nad Rokytnou
FORESTA Velké Karlovice, a.s., Velké Karlovice
Stavebnictví
Inženýrské a průmyslové stavby, a.s., Praha
firma Karel Dvořák, Tábor
Metrostav, a.s., Praha
Subterra, a.s., Praha
Železniční stavitelství Brno, a.s., Brno

Výsledky 25. ročníku Českých 100 Nejlepších

prohlédněte si výsledky Českých 100 Nejlepších 2020

více 

Klíčové faktory úspěchu

on-line 

více...

Czech 100 Best 2019 - video document

English version

more

Copyright © PIXMAN s.r.o., RSS