Seminář IMPLEMENTACE KETOGENNÍ DIETY pro léčbu farmakorezistentní epilepsie

V polovině října tohoto roku přijedou do Prahy na pozvání Neurologické kliniky FN Motol celosvětově uznávaní odborníci na užití ketogenní diety coby léčebné terapie pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií. Jejich vystoupení v České republice je zcela mimořádné a je možné především díky návaznosti na jejich účast na mezinárodní konferenci „Global Symposium on Dietary Therapies for Epilepsy and Other Neurological Disorders“ pořádané 9.-11. října v anglickém Liverpoolu. Pražský seminář tak povede světová špička v této terapii pan Eric H. Kossoff, M.D., Assistant Professor, Neurology and Pediatrics, Johns Hopkins Children’s Center z Baltimoru. Spolu s ním vystoupí a problematice dospělých se bude věnovat paní Mackenzie Carpenter Cervenka, M.D., Director, Adult Epilepsy Diet Center, Assistant Professor of Neurology, Johns Hopkins Hospital. Zdravotním a dietním sestrám své vědomosti předá paní Bobbie J. Henry, R.D., Adult Dietician, Johns Hopkins Hospital.

Seminář, který přiblíží užití ketogenní diety a modifikované Atkinsonovy diety si pod svoji záštitu vzal jak rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, tak ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA i děkan II. lékařské fakulty UK Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Následující den určený veřejnosti, který bude probíhat v Senátu Parlamentu ČR, zaštítila místopředsedkyně Senátu ČR paní Mgr. Miluše Horská.

Seminář je určen jak samotným lékařům, kteří tuto metodu léčby již užívají nebo o jejím užití uvažují, tak i dietologům a dietním sestrám, kteří mají na uplatnění a samotný výsledek léčby touto metodou klíčový podíl. Metoda ketogenní diety totiž vyžaduje spolupráci celého týmu pečujícího o pacienta. Musí dojít k souhře lékaře, dietní sestry a rodiče i samotného pacienta. Odborný program pro lékařskou veřejnost (13. října).

Princip ketogenní diety navazuje na prapůvodní způsob léčby epilepsie před objevením antiepileptik, tedy na jednoduché „hladovění“, neboť ve svém principu navozuje v těle obdobné procesy, jaké v těle při hladovění vznikají. Nedostává-li tělo prakticky žádné sacharidy (a rovněž počet bílkovin je zcela minimální), musí tělo pro získání energie a tím i pro výživu neuronů začít spalovat tuky, při kterémžto procesu vznikají ketolátky. Strava tak mění celé vnitřní prostředí, a i když způsob fungování ketolátek není zcela objasněn, předpokládá se, že jsou to změny v produkci neurotransmitentů, neuromodulátorů či změny synaptické transmise a další, které vedou k redukci epileptických záchvatů. Veškeré přijímané živiny jsou proto velice přesně kalkulovány, pro klasickou ketogenní dietu pak nejčastěji v poměru 4:1 (tuky vůči bílkovinám a sacharidům dohromady). Modifikovaná Atkinsonova dieta pak tento poměr uvolňuje a zmírňuje i další restrikce, které s sebou nese klasická ketogenní dieta, jako je omezený přísun kalorií i samotných tekutin. Omezení sacharidů ale musí být striktně dodržováno stejně jako výrazná převaha tuků.

I když je tato metoda léčby známa již mnoho let, není lékaři příliš často aplikována. Tento seminář by měl napomoci rozšířit povědomí odborné veřejnosti a rozborem zcela konkrétních kazuistik pak ukázat její užití a efekt tak, aby se všechny strany týmu zbavily obav z její aplikace a současně, aby získaly dostatek podkladů pro její větší rozšíření.

Registrace pro zájemce z řad laické veřejnosti o přednášku v Senátu ČR je ZDE.

 

Partnerem semináře je


Videoreportáž z galavečera Českých 100 Nejlepších 2019

Fotogalerie Českých 100 Nejlepších

Fotogalerie Českých 100 Nejlepších nově na webu

více...

Záznam Českých 100 Nejlepších 2019

z galavečera můžete sledovat na odkazu

ZDE

Českých 100 Nejlepších 2019

VÝSLEDKY Českých 100 Nejlepších 2019, 29. listopad, Pražský hrad naleznete zde

více...

Klíčové faktory úspěchu 2019

záznam konference

více...

Czech 100 Best 2019 - video document

English version

more

Copyright © PIXMAN s.r.o., RSS